Den svenska säckpipan

Referenser

Närbild av spelpipa och bordun
Säckpipor i Norden (i synnerhet Sverige):
Allmo, Per-Ulf, Säckpipan i Norden, Musikmuseets skrifter 18, AllWin hb, Stockholm & Uppsala 1990. ISBN 91-7970-846-3; ISSN 0282-8952.

Den första publikationen om svensk säckpipetradition:

Rehnberg, Mats, Säckpipan i Sverige, Nordiska museets handlingar 18, Stockholm 1943.

En artikel på engelska om svenska säckpipor:

Gudmundson, Per, "The bagpipe and its place, past and present, in Swedish folk music", in the Proceedings of the International Bagpipe Symposium, Uitgeverij 11&30, pp. 79-94, The Hague, Netherlands, 1988.

En till, baserad på denna hemsida:

Gällmo, Olle, "Box of delights", The Bagpipe Society Magazine, pp. 5-9, Summer 1999. Finns online

En artikel som handlar mer om återupplivandet än om själva instrumentet:

Ronström, Owe, "Making Use of History: The Revival of the Bagpipe in Sweden in the 1980s", UNESCO 1989 Yearbook of Traditional Music, pp. 95-108, 1989.

En sammanfattande artikel om den svenska säckpipans nutidshistoria och om hur instrumentet har utvecklats sedan återupplivandet. Även en kort sammanfattning om olika teorier om instrumentets ursprung. Artikeln är en utskriven version av ett föredrag på International Bagpipe Conference 2012, i London, Mars 2012:

Gällmo, Olle, "On the Origin of the Screeches - the Evolution of the Swedish Bagpipes", Chanter - The Journal of the Bagpipe Society, Autumn 2013, pp. 15-20, 2013.

Om syntetiska rörblad för svensk säckpipa:

Gällmo, Olle, "Synthetic chanter reeds for Swedish bagpipes", Chanter - The Journal of the Bagpipe Society, Spring 2015, pp. 19-25, 2015.

En bok om säckpipor i allmänhet och deras historia:

Baines, Anthony, Bagpipes, Pitt Rivers Museum, Occasional Papers on Technology, 9, Oxford University Press, 3rd edition, 1995. ISBN 0 902793 10 1.

(Syntetiska rör) Föregående sida || Nästa sida (Länkar)

Olle Gällmo http://olle.gallmo.se olle@gallmo.se