Den svenska säckpipan

Grundmodell

"Sveriges säckpipa bjuder vanligen blott på en enda bordun, ett bevis säkerligen för dess höga ålder, och tillika ett vittnesbörd om en viss smak. Ty huru den melodi kundnat klinga väl, till hvilken ej endast grundtonen, utan äfven den djupt-belägna tersen, ständigt medljöd, det kunna vi knappt begripa."

C.A. Mankell 1853.

En svensk säckpipa, byggd av Bengt Sundberg
Säckpipa av Bengt Sundberg
De närmaste släktingarna till den svenska säckpipan hittar man bland de östeuropeiska modellerna. Den är munblåst och har en bordun som ligger tvärs över säckpiparens bröst. Både spelpipan och bordunen är cylindriskt borrade (6 mm) och använder enkla rörblad. Ljudet är 'munspelslikt' och volymen ungefär som en kraftigt spelad fiol. Här är ett ljudexempel: Vallåt från Lima (i Dalarna, inte Peru!).

Spelpipan har, i grundutförande, 6 fingerhål och ett tumhål. Detta efter de få bevarade gamla instrument som finns. Skalan är en A-mollskala med grundtonen i mitten och spänner mellan e' och e''.

e' - fiss' - giss' - a' - h' - c'' - d'' - e''
(Klicka på bilden för att höra skalan)
En säljare av svenska säckpipor i USA beskriver denna skala som "the haunting Swedish scale". Det är sant att i tonarten E är denna skala ganska märklig, men grundmodellen spelas nästan alltid i A-moll. I den tonarten blir skalan mindre exotisk, varande den enklaste möjliga mollskalan - en vanlig A-durskala, fast med sänkt ters.

Bordunen är oftast stämd i e', omstämbar till d' genom att täcka för ett stämhål, men borduner i a eller e (en oktav under spelpipans låga e') är också vanliga.

Rörblad

De enkla rörblad som används i både spelpipa och bordun är traditionellt gjorda av den enda inhemska vasstyp som passar för ändamålet - bladvass (Phragmites australis). Bladvass är tyvärr väldigt fuktkänslig, så idag är det vanligt att man skär till sina rör i samma material som till nästan alla andra rörbladsinstrument - pålrör (Arundo donax).

Enkla rörblad tillverkas genom att skära ut en vibrerande "tunga" ur ett vasstrå, som på bilden här intill. Rörbladet till vänster är gjort av bladvass, det till höger är gjort av pålrör. Notera att tungan kan skäras antingen nedåt eller uppåt. Se avsnittet om rörtillverkning för detaljer.

(Återupplivandet) Föregående sida || Nästa sida (Utökningar)

Olle Gällmo http://olle.gallmo.se olle@gallmo.se