Den svenska säckpipan

Utökningar

Idag kan man hitta svenska säckpipor med fler borduner, bälgblåsta säckpipor och spelpipor i D/G och C/F. Många modifieringar och tillägg har gjorts till grundskalan. De vanligaste tilläggen är ett extra fingerhål precis ovanför c''-hålet. Det ger ett ciss''. Pipan kan nu spelas i A-dur.

Ett utmärkande drag hos den svenska säckpipan kommer väl till pass här: Varje fingerhål sitter i en fördjupning som gör det nästan omöjligt att missa ett hål. Ciss''-hålet borras i samma fördjupning som c''-hålet, vilket gör det enkelt att täcka båda med ett finger när man spelar i A-dur. För att spela i A-moll pluggas ciss''-hålet med bivax eller täcks med ett läder- eller gummiband.

Två svenska spelpipor, tillverkade av Alban Faust
Spelpipor av Alban Faust
Ett annat vanligt tillägg är ett hål för högra handens lillfinger som gör det möjligt att nå låga diss' eller d' (beroende på spelpipans längd). Eftersom pipans borrning är cylindrisk är det enkelt att förlänga den för att nå ner till den mer allmänt användbara bottentonen d', till exempel genom att sticka in en bit sugrör i änden på spelpipan. Ett hål för höger tumme, som ger tonen g', är också vanligt.

Tilläggen ovan är idag mer eller mindre standard och ger följande skala. I ljudexemplet har jag stämt pipan till A-dur, dvs både c''- och ciss''-hålen är öppna. Här spelar jag båda tonerna. Bottentonen är d'.

d(iss)' - e' - fiss' - g' - giss' - a' - h' - c(iss)'' - d'' - e''
(Klicka för att höra skalan)
Det är nu möjligt att spela i A-moll, A-dur, Fiss-moll, D-dur, G-dur och E-moll. I synnerhet att kunna spela i D och G utan att behöva byta spelpipor är väldigt praktiskt.

Det finns också pipor med ett extra fingerhål för den övre handens pekfinger, alldeles ovanför d''-hålet (ger ett diss''). Detta ger möjligheten att spela i E-dur. Ett annat tillägg, mycket ovanligt på E/A-pipor men mer vanligt på D/G-pipor, är en liten klaff i toppen på spelpipan som ger ett f'' eller fiss'' (diss'' eller e'' på en D/G-pipa). Det finns dessutom speltekniska knep för att utöka skalan ytterligare.

Bilden till vänster visar två spelpipor, en i E/A (den vänstra) och en i D/G (den högra). D/G-pipan har alla de ovan nämnda tilläggen.

Bälgblåst säckpipa

Bälgblåsta säckpipor anblåses med en bälg man spänner fast under den lediga armen. Det har funnits sådana säckpipor i minst 500 år på kontinenten, men just den svenska säckpipan har bara byggts på detta sätt sedan 1980-talet och här är det fortfarande en ganska ovanlig variant.

Bälgblåst svensk säckpipa i D/G med tre borduner, av Alban Faust
Bälgblåst säckpipa av Alban Faust

Fördelen med bälg är att luften i säcken blir torrare, vilket gör det lättare att hålla instrumentet välstämt. Dessutom kan man sjunga till sitt eget spel, som jag exempelvis gör här i en småländsk visa (spelad på den bälgblåsta säckpipan ovan).

(Instrumentet) Föregående sida || Nästa sida (Musiken)

Olle Gällmo http://olle.gallmo.se olle@gallmo.se